Magdalena Wolska - psycholog kliniczny

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
 • Specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej
 • Kurs Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Kurs Psychoonkologii
 • Kurs Terapii zorientowanej na proces

Uczestniczyłam w licznych seminariach, warsztatach, kursach i konferencjach naukowych obejmujących takie zagadnienia jak: psychoterapia, psychoonkologia, medycyna paliatywna, psychoedukacja.

Czym zajmuje się psychologia kliniczna?

 • Związkami pomiędzy różnymi schorzeniami, chorobami i ich oddziaływaniem na psychikę człowieka.
 • Jest powiązana z psychiatrią i zaliczanymi do niej chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
 • Diagnostyką funkcji psychicznych i poznawczych w chorobach neurodegeneracyjnych.

Psycholog kliniczny oferuje wsparcie:

 • W problemach związanych z funkcjonowaniem psychiki człowieka w chorobach somatycznych – przewlekłych, nieuleczalnych takich jak np. niewydolność serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, choroby degeneracyjne układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, otępienia), choroby nowotworowe i inne.
 • W problemach natury psychiatrycznej – zaburzenia afektywne (głównie depresyjne) oraz zaburzenia lękowe, które pojawiają się w związku z chorobą somatyczną.

Pomoc poprzez:

 • wsparcie w trakcie procesu diagnostycznego i leczenia,
 • pomoc w procesie adaptacji do sytuacji choroby przewlekłej i nieuleczalnej.

Pomoc psychologa klinicznego skierowana jest do:

 • pacjentów,
 • rodzin i bliskich pacjentów.