Psychoonkolog - pomoc pacjentom onkologicznym

Założenie psychoonkologii:

 • Psychoonkologia jest gałęzią nauki wyrosłą na styku dwóch dziedzin - psychologii i onkologii.
 • Psychoonkologia opiera się na założeniu ścisłego związku pomiędzy psychiką, a kondycją fizyczną organizmu.
 • Z badań wynika, iż pozostawanie przez dłuższy czas w stanie silnego stresu, w znacznym stopniu utrudnia organizmowi proces leczenia i powrotu do zdrowia.
 • Nacisk na niwelowanie skutków stresu, przywracanie równowagi psychicznej i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób chorujących, tak aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc proces zdrowienia.

Główne działania:

 • szeroko pojęta edukacja z zakresu tematyki onkologicznej,
 • organizacja kampanii profilaktycznych, propagowanie zdrowego stylu życia (wyłączającego czynniki kancerogenne),
 • zachęcanie do poddawania się badaniom okresowym i przesiewowym.

Cel: zapobieganie nowym zachorowaniom, zmiana sposobu patrzenia na chorobę, "odczarowanie raka", o którym nadal zdarza nam się myśleć w kategoriach swoistego tabu.

Wsparcie

 • Pomoc w odnalezieniu się w sytuacji choroby.
 • Praca nad minimalizacją negatywnych skutków, jakie ona niesie we wszystkich obszarach funkcjonowania chorego: psychicznym, społecznym i duchowym.
 • Budowanie systemu wsparcia, zarówno wewnętrznego – odzyskanie poczucia kontroli, skuteczności, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wzmacnianie cech sprzyjających radzeniu sobie z chorobą – optymizmu, poczucia humoru, kreatywności - jak i zewnętrznego - rodzina, bliscy, przyjaciele, współpracownicy, grupy wsparcia.
 • Edukacja dotycząca konkretnych technik zmiany postaw i myśli, sposobów redukcji stresu oraz poprawy samopoczucia, takich jak: praca nad przekonaniami, wizualizacja, relaksacja lub praca z oddechem.
 • Pomoc rodzinom chorych.

Zadanie psychoonkologa polega na wspieraniu ludzi w trudnej sytuacji zdrowotnej – chorobie onkologicznej. Jego celem jest pomoc osobom dotkniętym nowotworem, odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Specjalista wykorzystuje wiedzę z zakresu dwóch dziedzin psychologii i onkologii, aby wypracować z chorymi optymalną ścieżkę terapii.

Czytaj więcej

Wykwalifikowany psychoonkolog Bielsko Biała

Obecność psychoonkologa w zespole opiekującym się pacjentem ma duże znaczenie dla efektywności leczenia. Dzięki świadomości ścisłego związku między psychiką a kondycją fizyczną organizmu, specjalista skupia się na wspieraniu chorującego w walce z negatywnymi emocjami, które towarzyszą stanowi, w jakim się znajduje. W dużej mierze dotyczy to stresu, który terapeuta stara się zmniejszyć przy użyciu indywidualnie dobranych metod. Sposoby mogą mieć postać ćwiczeń oddechowych, relaksacji bądź tworzonych wspólnie wizualizacji. Poprawie samopoczucia pacjentów służy też praca nad ich przekonaniami oraz motywacją do leczenia.

Zniwelowanie skutków stresu przekłada się na szybszy powrót cierpiących z powodu raka do równowagi psychicznej.

Pomoc psychoonkologa Bielsko Biała

Ważny element działalności psychoonkologa to edukacja – zarówno samych pacjentów, jak i członków ich rodzin. Nowotwór staje się częścią systemu rodzinnego i wpływa na komunikację, nierzadko pogarszając relacje pomiędzy bliskimi. Opiekun osoby borykającej się z rakiem uczy ją, jak „oswoić” problem, a przede wszystkim dokłada wszelkich starań do przełamania związanego z nim tabu. Kładzie nacisk na zmianę sposobu patrzenia na chorobę onkologiczną – nie jak na wyrok.

Jeżeli Państwa krewny zapadł na raka i nie może się uporać z tą sytuacją, wsparcie zapewni mu psychoonkolog. Bielsko Biała to miasto, w którym pracuje wielu specjalistów w tej dziedzinie. Konsultacja z psychoonkologiem rozwieje liczne wątpliwości pacjentów oraz ich najbliższych, pozwoli uporać się z licznymi trudnościami związanymi z leczeniem i przeżywaniem choroby. Systematyczne spotkania na pewno przyczynią się do aktywacji wewnętrznych zasobów chorującego.

Zapraszam do mojego gabinetu, w którym zajmuję się szeroko pojętą edukacją onkologiczną oraz pomocą w procesie adaptacji do nowej sytuacji związanej z chorobą.